Log på

Forhandlingerne begrænser udgiftsvækst


Flere patienter og mere ny medicin betyder, at medicinudgifterne stiger, men det gør de øvrige udgifter i sundhedsvæsenet også.

Forhandlingerne mellem staten, regionerne og Lif har medvirket til, at medicinens andel af sundhedsudgifterne samlet set er faldet i det seneste årti. I 2007 udgjorde medicin 14% af de regionale udgifter til sundhedsområdet mod 12,8% i 2017.

I 2019 forventer den centrale indkøbsorganisation Amgros, at prisloftaftalen for sygehusmedicin vil medføre besparelser på knapt 100 mio.kr.