Log på

Forhandlingerne giver forudsigelighed


Med prisloftforhandlingerne mellem Lif, Sundhedsministeriet og Danske Regioner lægges der loft over den pris et lægemiddel må koste i Danmark.

​Det er baggrunden for, at lægemiddelpriserne i Danmark er stabile og at vi ikke ser pludselige markante prisstigninger, som man ser i andre lande.

Det bærende princip i prisloftaftalerne er, at medicin i Danmark ikke må koste mere end de lande, vi normalt sammenligner os med. Medicin er derfor en af de ganske få varegrupper i Danmark, hvor priserne ikke er højere end de lande vi normalt sammenligner os med.

Mens priserne på dagligvarer og andet forbrug er steget jævnt i det seneste årti, er priserne for tilskudsberettiget medicin faldet.