Log på
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Sundhedspolitik

Læger og virksomheders samarbejde skaber værdi
9. marts 2017
Samarbejdet mellem lægemiddelvirksomheder og sundhedspersoner udgør et vigtigt og værdifuldt bidrag til at sikre patienter og borgere adgang til optimal medicinsk forebyggelse og behandling.

Danmark har brug for en sundhedspolitik
7. marts 2017
Danskerne kan få verdens bedste sundhedsvæsen. Hvis vi vil. Danmark er et af verdens rigeste lande, og Danmark har kvalifikationerne, den nødvendige viden og sundhedsmæssige infrastruktur til at få det danske sundhedsvæsen tilbage i topform.

Patientbehandlingen skal forbedres
7. marts 2017
Nye behandlingstilbud vil i fremtiden forøge borgernes forventninger til sundhedssektoren. Bedre tilgængelighed, forebyggelse, behandling og opfølgning er efter Lifs opfattelse forudsætningen for, også på længere sigt, at sikre flere tilfredse brugere.

Effekt af behandling eller pengene tilbage
7. marts 2017
Princippet, om at man får pengene tilbage, hvis et lægemiddel ikke har den forventede effekt på den enkelte patient, er relativt nyt inden for sundhedsvæsenet.

Om prioritering på sundhedsområdet
7. marts 2017
Prioritering handler om at rangordne eller vælge mellem forskellige muligheder. Der er altid blevet prioriteret i sundhedsvæsenet og vil også blive det fremover.

Generelt om intelligent offentlig efterspørgsel på sundhedsområdet
7. marts 2017
Den grundlæggende idé i intelligent offentlig efterspørgsel er at udnytte den offentlige indkøbskraft til at påvirke markedet i en for samfundet ønsket retning. Det kan være i en "grøn" retning ved at stille høje miljøkrav til de produkter og services, so

Sundhedstjek redder menneskeliv
7. marts 2017
Mange mennesker dør i dag af sygdomme, som kunne have været undgået, hvis vi blot havde opdaget dem i tide.

Fjern barriererne for sundhedsteknologiske fremskridt
7. marts 2017
Fortsatte sundhedsteknologiske fremskridt er hele nøglen til at skabe bedre forebyggelses- og behandlingsresultater.

Roller i sundhedsvæsenet
7. marts 2017
Læs her, hvad Lif mener er patientens, lægens og apotekets rolle i sundhedsvæsenet.

Om et samlet prioriteringsinstitut
7. marts 2017
Det er fra flere sider foreslået at etablere en national enhed til vurdering/prioritering af behandlinger på sundhedsområdet, fx inspireret af det engelske NICE. Lif mener ikke, at et samlet prioriteringsinstitut vil føre til bedre prioriteringsbeslutning