Log på

Sundhedstjek redder menneskeliv


Mange mennesker dør i dag af sygdomme, som kunne have været undgået, hvis vi blot havde opdaget dem i tide.

I dag opdages mange sygdomme først så sent, at de giver mennesker alvorlige og uoprettelige følgesygdomme.

Flere af disse sygdomme er kendetegnet ved, at mennesker kan gå rundt med dem i mange år uden at opleve egentlige symptomer. Når de opdages, er det ofte for sent og med tab af livskvalitet eller dødelighed til følge. Flere af disse sygdomme kaldes de stille dræbere eller livsstilssygdomme.

Hovedårsagerne til hjertekarsygdomme, så som blodpropper og hjerneblødninger, er for højt blodtryk og for højt kolesteroltal. Op mod 700.000 mennesker er i dag uvidende om, at de lider af for højt blodtryk, og ca. 250.000 har i dag et så højt kolesteroltal, at det er behandlingskrævende – uden at de ved det. 300.000 mennesker skønnes at være ramt af sukkersyge, heraf er mindst halvdelen ikke opmærksomme på det. En rettidig forebyggelses- og behandlingsindsats vil i mange tilfælde være livsforlængende for disse mennesker.

Lif mener

  • at der bør tilbydes et systematisk årligt sundhedstjek af alle danskerne inden for store sygdoms- og risikofaktorer som for højt blodtryk, kolesteroltal og blodsukker,

  • at det danske sundhedsvæsen bør sikre målrettede systematiske tilbud om screening af danskerne inden for store kræftområder, eksempelvis inden for bryst- og tarmkræft,

  • at der bør gennemføres en plan for, hvordan systematiske forebyggende sundhedstjek kan udvikles i samspil med de praktiserende læger og kommunernes sundhedscentre.


Kontakt

Louise Broe
Tlf +45 3915 0939

Chefkonsulent - Sygehusmedicin, Medicinrådet og sundhedspolitik

lbr@lif.dk​