Log på

Patientbehandlingen skal forbedres


Nye behandlingstilbud vil i fremtiden forøge borgernes forventninger til sundhedssektoren.

Bedre tilgængelighed, forebyggelse, behandling og opfølgning er efter Lifs opfattelse forudsætningen for, også på længere sigt, at sikre flere tilfredse brugere.
 
De øgede krav, som fremtidens brugere har til sundhedssektoren, nødvendiggør store ændringer. Lif er dog også opmærksom på, at efterspørgslen efter sundhedsydelser i princippet er uendelig. En vis omkostningsbevidsthed i forbrugssituationen er derfor relevant. Men det er vigtigt, at omkostningsbevidstheden afspejler den samlede samfundsøkonomiske belastning inden for et givet sygdomsområde set i relation til de behandlingsmæssige omkostninger.
 
Med de tilgængelige ressourcer, praktiske såvel som økonomiske, som den offentlige del af sundhedssystemet besidder, er der risiko for, at skellet mellem de udbudte behandlingstilbud og brugernes krav øges. Det er derfor nødvendigt løbende at debattere de forventninger, vi har til sundhedssektoren, herunder hvorvidt de midler, der tildeles sundhedsområdet ved finanslovforhandlingerne, er tilstrækkelige.
 
Lif opfordrer til, at det potentielle skel mindskes ved formulering af sundhedspolitikker med opstilling af konkrete mål. En formuleret sundhedspolitik giver bedre mulighed for at vurdere ressourcebehov.
 
Meget tyder på, at vi faktisk allerede i dag har et meget effektivt drevet sundhedsvæsen, hvorfor det kan være vanskeligt at frigøre ekstra ressourcer uden at gå på kompromis med behandlingskvaliteten. Derfor er der aktuelt behov for at tilføre sundhedsvæsenet flere ressourcer.
 
Lif mener

  • at de eksisterende økonomiske ressourcer bør udnyttes bedre på de områder med potentiale for effektivitetsforbedringer, 

  • at den demografiske udvikling, nye behandlingsmuligheder og større forventninger vil øge behovet for flere ressourcer til sundhedsvæsenet, ligesom der gennem de seneste mange år har været tale om en ”under-investering” i sundhedsvæsenet målt med international målestok,

  • at det er muligt at få bedre diagnostik, forebyggelse og behandling, hvis sundhedspersonalet får mulighed for bedre uddannelse og adgang til at benytte den stadigt bedre medicin, 

  • at diagnosticerede sygdomstilfælde følges op af en hurtig og effektiv forebyggelse eller behandling, 

  • at koordineringen af igangsatte behandlingsforløb styrkes.

Kontakt

Louise Broe
Tlf +45 3915 0939

Chefkonsulent - Sygehusmedicin, Medicinrådet og sundhedspolitik

lbr@lif.dk​