Log på

Fjern barriererne for sundhedsteknologiske fremskridt


Fortsatte sundhedsteknologiske fremskridt er hele nøglen til at skabe bedre forebyggelses- og behandlingsresultater.

Danmark er et af de mest langsomme lande til at udnytte sundhedsteknologiske fremskridt i forhold til de lande, vi normalt sammenligner os med.
 
Samtidig er danskernes adgang til ny sundhedsteknologi afhængig af, hvor i landet man bor. Dermed skabes der en ulige adgang, som er i modstrid med den danske tradition og målsætning om let og lige adgang til sundhedsvæsenet. 
 
Forskellige ”kasseøkonomiske” hensyn bliver ofte stopklodser for den nye teknologi. Sundhedsvæsenets decentrale organisering, der mangler fælles sundhedsmål, har vist sig at forsinke indførelsen af ny sundhedsteknologi flere steder i landet. Resultatet er, at borgernes adgang til den nye sundhedsteknologi og optimale behandling kommer til at afhænge af, i hvilken landsdel de bor.
 
Dertil kommer, at Danmark er kendetegnet ved det specielle forhold, at faglig uenighed i sundhedsvæsnet ofte bremser patienternes adgang til den nye teknologi. Der er flere eksempler på, at uenighed har bremset indførelsen af ny teknologi, selv i situationer hvor internationale anerkendte studier har dokumenteret effekten, og på trods af at Sundhedsstyrelsen har gennemført konkrete anbefalinger om at gå i gang med behandlingen.
 
Lif mener

  • at Danmark skal gennemføre en fokuseret indsats for, hvordan teknologien kan udnyttes optimalt. Ansvaret bør placeres centralt eksempelvis i regi af Sundhedsstyrelsen og skal basere sig på en overordnet og sammenhængene sundhedsplanlægning,

  • at der bør etableres et samlet nationalt videnscenter for vurdering af sundhedsviden og teknologi. I dag er indsatsen spredt mellem mange forskellige institutioner og interesser – og det resulterer i en uensartet vurdering af ny viden,

  • at den kassetænkning, der i dag er dominerende i systemet, bør undgås. Derfor skal de økonomiske vurderinger af ny viden og teknologi ske ud fra et bredt samfundsøkonomisk perspektiv,

  • at detaljerede implementeringsplaner bør udarbejdes, når der er truffet beslutning om brug af ny sundhedsteknologi i sundhedsvæsenet.


Kontakt

Jakob Bjerg Larsen
Tlf +45 3915 0921

Politisk chef for kliniske forsøg og lægemidddelproduktion

jbl@lif.dk
Kontakt

Louise Broe
Tlf +45 3915 0939

Chefkonsulent - Sygehusmedicin, Medicinrådet og sundhedspolitik

lbr@lif.dk​