Log på

Effekt af behandling eller pengene tilbage


Princippet, om at man får pengene tilbage, hvis et lægemiddel ikke har den forventede effekt på den enkelte patient, er relativt nyt inden for sundhedsvæsenet.

Princippet kan ikke udvides til alle behandlingsområder, da det forudsætter, at det er muligt at opstille præcise behandlingsmål.
 
Indførelse af princippet på lægemiddelområdet rejser en række faglige og tekniske spørgsmål, som kræver en afklaring, før man kan tage stilling til dets fremtidige muligheder.
 
Princippet forudsætter ydermere, at læger og myndigheder bakker op om et sådant system. Undersøgelser af, hvorvidt patienten har opnået en effekt af behandlingen eller bør få pengene tilbage, kræver øget opfølgning og kontrol af patientbehandlingen for at kunne konstatere, om de opstillede mål er nået. Dette forudsætter, at der stilles en række krav til de administrative systemer, der i dag ligger bag det offentlige tilskudssystem.
 
Princippet om, at patienter kan få refunderet deres udgifter, såfremt en given medicin ikke har den forventede effekt, respekterer generelt den kendsgerning, at det samme lægemiddel ikke kan forventes at have samme effekt på alle patienter.
 
De lovmæssige krav til dokumenteret klinisk effekt, kvalitet og sikkerhed er de samme for alle lægemidler og er uafhængige af den form og styrke, et givent lægemiddel introduceres i patientbehandlingen med.
 
Lif mener

  • at lægen, i samråd med patienten, til enhver tid skal vælge det lægemiddel, der har den klinisk bedst dokumenterede effekt i den aktuelle behandlingssituation,
    at der generelt er behov for sammenhængende behandlingsvejledninger,
    at patientbehandlingen i større omfang bør tilrettelægges ud fra konkrete behandlingsmål,

  • at den valgte behandling løbende bør evalueres i forhold til de opstillede behandlingsmål, herunder selvstændigt om patienten har fulgt behandlingsplanen.

Kontakt

Louise Broe
Tlf +45 3915 0939

Chefkonsulent - Sygehusmedicin, Medicinrådet og sundhedspolitik

lbr@lif.dk​