Log på

Danmark har brug for en sundhedspolitik


Danskerne kan få verdens bedste sundhedsvæsen.

Hvis vi vil. Danmark er et af verdens rigeste lande, og Danmark har kvalifikationerne, den nødvendige viden og sundhedsmæssige infrastruktur til at få det danske sundhedsvæsen tilbage i topform. Men det forudsætter, at vi også er klar til at prioritere en målrettet indsats for at skabe bedre sundhedsresultater.
 
Det danske sundhedsvæsen kommer under et stadigt stærkere pres i fremtiden. Det skal sammenholdes med det faktum, at de danske sundhedsresultater allerede i dag halter bagefter de lande, vi normalt sammenligner os med. 
 
Danskernes livsstil har negative konsekvenser for den generelle sundhedstilstand. Danmark har i den forbindelse været alt for nølende til at tage initiativer, som kunne ændre danskernes livsstilsadfærd, opspore sygdomme og forebygge i tide.
 
Samtidig har Danmark valgt at investere mindre i sundhed end vore nabolande. Det er svært at forestille sig, hvordan vi skal styrke de danske sundhedsresultater for færre penge, end andre bruger.
 
Men vi har i Danmark også været alt for dårlige til at udnytte nye sundhedsteknologiske fremskridt i sundhedsvæsenet. De lande, vi normalt sammenligner os med, er ganske simpelt hurtigere til det. Samtidig er borgernes adgang til den nyeste sundhedsteknologi ulige fordelt rundt i landet. Det er ikke i overensstemmelse med den lige adgang til behandling, som tidligere har kendetegnet det danske sundhedsvæsen.
  
Lif mener
 
  • at Danmark har brug for en sundhedspolitik. En sundhedspolitik der skal baseres på klare mål for danskernes sundhed. Samtidig skal der udarbejdes egentlige sundhedsplaner for, hvordan vi når de konkrete mål,

  • at der bør gennemføres en målrettet indsats på de fire områder, der er forudsætningen for at skabe gode sundhedsresultater: Opsporing, forebyggelse, behandling og opfølgning. Forstår vi at skabe et sammenhængende sundhedssystem, vil det være en gevinst ikke blot for danskernes sundhed, men også for samfundsøkonomien,

  • at Danmark skal blive bedre til at udnytte fordelene ved ny sundhedsteknologi. Kvalitet og faglighed skal være nøgleordene. Vi skal være bedre til at udnytte den nyeste viden og kunnen på sundhedsområdet, samtidig med at en overordnet national planlægning og styring skal sikre patienterne en geografisk ligelig adgang til de nyeste fremskridt,

  • at Danmark bør blive bedre til at måle vor indsats på sundhedsområdet i forhold til andre lande. Vi kan lære meget af, hvordan andre lande er bedre til at udnytte gevinsterne ved ny sundhedsteknologi.

Kontakt web part - en kontaktperson smal

Kontakt

Louise Broe
Tlf +45 3915 0939

Chefkonsulent - Sygehusmedicin, Medicinrådet og sundhedspolitik

lbr@lif.dk​