Log på

PRISLOFTAFTALER


Lif har indgået prisloftaftaler på sygehusområdet og for primærsektoren. Læs mere om prisloftaftalerne her.

Sygehusmedicin
Sundheds- og Ældreministeriet, Danske Regioner og Lægemiddelindustriforeningen har 1. april 2016 indgået aftale om prisreduktion og prisloft over priserne for sygehusforbeholdte lægemidler i Danmark i perioden 1. april 2016 – 31. marts 2019.


Primærsektoren 
Lægemiddelindustriforeningen, Sundheds- og Ældreministeriet og Danske Regioner har den 30. maj 2016 indgået en aftale om loft over priserne på tilskudsberettiget medicin solgt på apotekerne i perioden 1. juli 2016 til 15. december 2018.


ARKIV
Se de tidligere prisloftaftaler
Kontakt

Søren Beicker Sørensen
Tlf +45 3915 0913

Chefkonsulent - Market access, medicintilskud og priser.

sbs@lif.dk