Log på

Magasinet med. 05


Klar til den digitale verden?

​Den digitale disruption med droner, 3Dscannere, 3D-printere, sensorer og computersimulation vil ikke bare betyde en nemmere hverdag for patienterne og billigere produktion for industrien, men vil grundlæggende ændre betingelserne bl.a. for det sundhedsvæsen, vi kender i dag. 

Derfor sætter magasinet med. denne gang fokus på digitalisering – og hvad kommer det til at betyde for patienterne, for behandlingen, for sundhedsvæsenet, for lægemiddelvirksomhederne …

Digitalisering begrænser sig nemlig ikke til de forventede 20.000 sundhedsapps som en ekstra service til patienterne, men vil indebære nye roller for alle sundhedsvæsnets aktører; fra patient til læge, apoteker og lægemiddelproducent. Alle skal vi forberede os på, at nye vilkår betyder nye muligheder … og nye konkurrenter.

Læs magasinet herFølg med.
Abonnér på magasinet med.