Log på

Magasinet med. 01


En life science succes - made in Denmark?

Velkommen til Lifs nye magasin med. med. som i medicin med mere: Med mennesker, med engagement og med dialog.

I med. sætter vi fokus på aktuelle emner, præsenterer interessante analyser og inviterer indenfor til dialog, debat og perspektiv på områder, der har betydning for såvel lægemiddelindustrien som samfundet omkring os. I dette første nummer sætter vi fokus på, hvad der skal til for, at vi for alvor får sat Danmark på life science verdenskortet.

Life science industrien er ikke en klassisk produktions-industri, og selv om erhvervet har fordoblet sin eksport på seks år, så konkurrerer vi på
et stærkt konkurrence-præget globalt marked. Vi skal hamle op med life science centre som Singapore, Boston og Basel. Og hvis man i den her branche ikke formår at udvikle sig, så dør man i den intensiverede globale konkurrence. Længere er den ikke.


Følg med.
Abonnér på magasinet med.