Log på

Magasinet med. 04


Hvad er værdien af sundhed?

Raske, velfungerende mennesker er en værdi i sig selv, men de leverer alt andet lige også et større bidrag til samfundet. Derfor har vi alle en fælles interesse i at sikre den bedst mulige forebyggelse, den bedst mulige behandling og den højest mulige sundhed i det hele taget.

I mange år har bedre behandling været mere behandling. Det har sikret hurtigere diagnoser, accelererede forløb og ensartet behandling. Det har været af stor værdi. Nu ligger fremtiden i en mere individuelt målrettet behandling. I det store billede betyder det et sundhedsvæsen, der i højere grad spørger: Hvad kan vi gøre for netop dig?

Det indebærer en erkendelse af, at det betyder noget, om man kan gå fra sit arbejde for at tage til lægen, om man har man et familieliv, der kræver, at man er hjemme, og om man selv kan finde ud af dosere sin medicin.

Læs hele magasinet herFølg med.
Abonnér på magasinet med.