Log på

Magasinet med. 02


Danmark sidst med vacciner i Norden.

De fleste kender børnevaccinationsprogrammet, der forebygger sygdomme som mæslinger, fåresyge og røde hunde. Eller HPV-vaccinen, der har været så meget i vælten. Og nogle er sikkert også blevet influenza-vaccineret. 

Men for mange er det ikke helt klart, hvorfor vi vaccinerer. Truslen om at dø af mæslinger, risikere fosterskader pga. røde hunde eller blive infertil af fåresyge er i dag så langt væk, at vaccination bare er et ofte ubelejligt
besøg hos den praktiserende læge. Men der er al mulig grund til at genopfriske vores viden om, hvorfor vi vaccinerer.

Og ved samme lejlighed anlægge et mere moderne syn på vaccination som effektiv forebyggelse rettet mod dem, der af en eller anden grund er særlig udsat eller har større risiko. Ikke bare for at forebygge dødsfald men set i et bredere perspektiv, hvor det handler om sygedage og livskvalitet.Følg med.
Anonnér på magasinet med.