Log på

Magasinet med. 06


Vi skal ikke tro - vi skal vide

Sjette udgave af magasinet med. handler om evidens for effekt af lægemidler, men også om vigtigheden af bivirkningsindberetning.

Evidens, det vil sige kliniske dokumenteret effekt og sikkerhed, er det der adskiller moderne lægemidler fra gode råd og fra det, man med et populært udtryk kalder alternativ medicin. Her er indberetningen af bivirkninger en kilde til vigtig viden.

Dokumentationen for et lægemiddels effekt stopper nemlig ikke ved godkendelsen – den fortsætter, når lægemidlet kommer ud og bliver anvendt i virkeligheden. Og selv om bivirkningsindberetningen i dag er bedre end for 10 år siden, halter nogle regioner stadig bagud.