Log på
Vejledninger & information

Vejledning til medicinske selskaber og individuelle læger
30. maj 2011
​Denne vejledning er udarbejdet på baggrund af reglerne i ”Lægemiddelindustriens kodeks for reklame mv. for lægemidler rettet mod sundhedspersoner”.

Information om bivirkninger
31. marts 2011
Inden et lægemiddel bliver godkendt til behandling af patienter, har både lægemiddelfirmaer og myndigheder nøje overvåget virkningen af medicinen i forhold til mulige bivirkninger.

Forsikringer, klage- og erstatningsmuligheder
16. juni 2007
De danske klage- og erstatningsordninger har eksisteret siden starten af 1990’erne. Denne pjece giver et samlet overblik over klage- og erstatningsordningerne