Log på

Vejledning til medicinske selskaber og individuelle læger


VEJLEDNING

​Denne vejledning er udarbejdet på baggrund af reglerne i ”Lægemiddelindustriens kodeks for reklame mv. for lægemidler rettet mod sundhedspersoner”. Reglerne gælder for alle de lægemiddelvirksomheder, som frivilligt har tilsluttet sig Etisk Nævn for Lægemiddelindustriens (ENLI) kompetence – det vil sige medlemmer af Lægemiddelindustriforeningen (Lif), Industriforeningen for Generiske Lægemidler (IGL) og Parallelimportørforeningen (PFL) samt en række lægemiddelvirksomheder, som ikke er medlem af ovennævnte foreninger.

Læs hele vejledningen her


DOWNLOAD
Vejledning til medicinske selskaber og individuelle læger