Log på

Information om bivirkninger


PJECE

Inden et lægemiddel bliver godkendt til behandling af patienter, har både lægemiddelfirmaer og myndigheder nøje overvåget virkningen af medicinen i forhold til mulige bivirkninger. Medicinen har været afprøvet på dyr og mennesker, inden den sælges på det danske marked, og derfor kendes mange af bivirkningerne på forhånd.

Når lægemidler godkendes og markedsføres, uden at alle bivirkninger er kendte, er det for at sikre, at befolkningen får adgang til behandling med nye lægemidler inden for en rimelig tidsramme. Endvidere vil nogle bivirkninger optræde meget sjældent og vil derfor ikke altid opstå hos personer i de kliniske forsøg. Til gengæld bliver der efterfølgende indsamlet information om de mulige bivirkninger, patienterne kan få. Forudsætningen for denne indsamling af bivirkninger er, at de patienter, der får bivirkninger eller gener af medicinen, fortæller det til lægen, myndighederne eller det pågældende lægemiddelfirma. Det er derfor vigtigt, at alle eventuelle bivirkninger bliver indberettet, så der kan foretages en løbende vurdering af, om nytten af medicinen står i forhold til de bivirkninger, der kan forekomme.

På de følgende sider har vi samlet information om, hvad du som patient skal gøre, hvis du får bivirkninger af din medicin, og hvad lægemiddelfirmaer og myndigheder gør, når de modtager oplysninger om bivirkninger.


DOWNLOAD
Information om bivirkninger