Log på

Forsikringer, klage- og erstatningsmuligheder


De danske klage- og erstatningsordninger har eksisteret siden starten af 1990’erne. Denne pjece giver et samlet overblik over klage- og erstatningsordningerne. Som investigator i et lægemiddelforsøg er det vigtigt på overskuelig form at kunne informere forsøgsdeltagerne om de forskellige rettigheder og ordninger.

Lif har udarbejdet denne pjece, der kort gennemgår de danske klage- og erstatningsordninger. Pjecen er udarbejdet internt i Lif og er dermed ikke godkendt af de danske myndigheder. Lif kan derfor ikke – direkte eller indirekte – drages til ansvar for indholdet i pjecen, da det altid er den enkelte investigators ansvar at være opmærksom på reglernes aktuelle indhold.​

Læs mere her


DOWNLOAD
Forsikringer, klage- og erstatningsmuligheder