Log på
Politiske udspil

Sådan skaber vi bedre kræftbehandling
2. februar 2018
Med dette sundhedspolitiske udspil fra Lif ønsker vi at sætte fokus på behovet for og vejene til fortsat at forbedre kræftbehandlingen i Danmark.

Mål og midler i indsatsen over for luftvejsallergi og allergisk betinget astma
16. januar 2017
Omkring hver tredje dansker lider af allergi, og for mange er behandlingen både utilstrækkelig og ventetiden lang. Det har store omkostninger for samfundet og den enkelte patient i form af sygedage og forringet livskvalitet.

Paradigmeskifte inden for behandlingen af hepatitis C
21. december 2015
Med denne publikation ønsker Lif at sætte fokus på de nye effektive muligheder for behandling af hepatitis C. Der er tale om et paradigmeskifte, hvor der nu findes en kur, og det giver nyt håb og et bedre liv for mange patienter med hepatitis C.

Veje til lighed i sundhed for mennesker med handicap
23. november 2013
Ifølge FN’s handicapkonvention har mennesker med handicap ret til at nyde den højest opnåelige sundhedstilstand uden diskrimination på grund af handicap. Det lyder indlysende, men i praksis er forholdene ganske anderledes.

En fælles indsats mod forfalsket medicin
17. november 2013
EU-direktivet om falske lægemidler1 sikrer, at lægemiddelpakninger skal forsynes med en pakningsspecifik stregkode, som gør det muligt for grossister og apoteker at kontrollere, om en lægemiddelpakning er ægte.

Hvordan sikrer vi optimal medicinsk behandling af patienter med skizofreni og andre psykoser?
4. juni 2013
Psykiske lidelser har altid pådraget sig opmærksomhed. Helt tilbage i det gamle Grækenland forsøgte den begyndende lægevidenskab at forstå, hvorfor psykiske sygdomme opstår, og hvordan de kan behandles.

Mål og midler i indsatsen over for diabetes
21. december 2012
​Lige knap 300.000 voksne danskere lider i dag af diabetes1, 2. Heraf har ca. 90 procent type 2-diabetes og ca. 10 procent type 1-diabetes.

Individualiseret behandling i indsatsen over for stærke kroniske smerter
1. september 2011
Sundhedsvæsenet bør i højere grad indrettes, så der støttes op om en individualiseret tilgang til behandlingen. Lif sætter i dette udspil fokus på den medicinske behandling af stærke kroniske smerter.

Mål og midler i indsatsen over for inflammatoriske gigtsygdomme
17. januar 2011
Leddegigt, psoriasisgigt, rygsøjlegigt og børnegigt er svært invaliderende lidelser, som kan føre til varige ledskader. Derfor er en tidlig og koordineret indsats afgørende for, at de berørte patienter kan fastholde deres funktionsevne og livskvalitet.

Et sundhedspolitisk udspil fra Lif om depression
22. februar 2010
WHO vurderer, at depression i dag er den sygdom i den vestlige verden, der fører til det største tab af livskvalitet og leveår. Det står i skarp kontrast til det faktum, at man i dag kan gøre meget for at forbedre opsporing, diagnosticering, forebyggelse