Log på

Veje til lighed i sundhed for mennesker med handicap


HVIDBOG

Ifølge FN’s handicapkonvention har mennesker med handicap ret til at nyde den højest opnåelige sundhedstilstand uden diskrimination på grund af handicap. Det lyder indlysende, men i praksis er forholdene ganske anderledes.

Både i Danmark og i andre lande oplever mennesker med handicap markant ulighed i sundhed og ulighed i adgangen til sundhedsvæsenet. Det har vi vidst i mange år, men alligevel går det alt for langsomt med at ændre forholdene til det bedre.

Danske Handicaporganisationer og Lægemiddelindustriforeningen (Lif) ønsker derfor at sætte fornyet fokus på uligheden. Det skete blandt andet ved et seminar i Handicaporganisationernes Hus den 29. november 2013. Formålet var - ved hjælp af ny viden - at understrege behovet for ændrede holdninger og politisk handling.DOWNLOAD
Veje til lighed i sundhed for mennesker med handicap