Log på

Paradigmeskifte inden for behandlingen af hepatitis C


POLITISK UDSPIL

Med denne publikation ønsker Lif at sætte fokus på de nye effektive muligheder for behandling af hepatitis C.

Der er tale om et paradigmeskifte, hvor der nu findes en kur, og det giver nyt håb og et bedre liv for mange patienter med hepatitis C. Lif finder det vigtigt, at der findes et fælles fagligt fundament, der kort beskriver sygdommen, udviklingen i behandlingen og værdien heraf.

I debatten – både i Danmark og internationalt – fokuseres der ofte ensidigt på prissætningen af de nye hepatitis C lægemidler. Værdien af de nye behandlingsmuligheder bør også altid have en central placering.

Hele hele udspillet her


DOWNLOAD
Paradigmeskifte inden for behandlingen af hepatitis C