Log på

Mål og midler i indsatsen over for diabetes


POLITISK UDSPIL

Lige knap 300.000 voksne danskere lider i dag af diabetes1, 2. Heraf har ca. 90 procent type 2-diabetes og ca. 10 procent type 1-diabetes. Hertil kommer, at mellem 100.000 og 250.000 lever med sygdommen uden at vide det, mens 460.000-750.000 danskere har prædiabetes3, 4, 5. Gennem de sidste 20 år er forekomsten af diabetes steget så kraftigt på landsplan og globalt, at man nu taler om en diabetesepidemi. Bare i løbet af 2010 blev der registreret godt 27.500 nye diabetikere i Danmark – i 1997 blev der på et år ”kun” registreret godt 15.000 nye diabetikere6. Ikke nok med at der kommer mange nye diabetespatienter til hvert år, stigningstakten vokser også.

Læs hele udspillet her


DOWNLOAD
Mål og midler i indsatsen over for diabetes