Log på

Mål og midler i indsatsen over for inflammatoriske gigtsygdomme


SUNDHEDSPOLITISK UDSPIL

Godt 75.000 danskere lider af en inflammatorisk gigtsygdom. Leddegigt, psoriasisgigt, rygsøjlegigt og børnegigt er svært invaliderende lidelser, som kan føre til varige ledskader. Derfor er en tidlig og koordineret indsats afgørende for, at de berørte patienter kan fastholde deres funktionsevne og livskvalitet.

I dag kan den rette behandling bremse udviklingen af disse gigtsygdomme. Desværre er der flere barrierer for bedre opsporing, diagnosticering, behandling, monitorering og rehabilitering. Sundhedsvæsenets indsats og resultater er her utilstrækkelige.

Lif har derfor opstillet en række konkrete og ambitiøse mål for en forbedret indsats. Men vejene til målene er mange. Udspillets analyse viser, at der er behov for et generelt kvalitetsløft for at realisere effektive og sammenhængende behandlingsforløb for patienter med inflammatorisk
gigt. Potentialet er betydeligt både for den enkelte patients livskvalitet og for samfundsøkonomien.

​Læs hele udspillet Fact Web Part

Download
MÅL OG MIDLER I INDSATSEN OVER FOR INFLAMMATORISKE GIGTSYGDOMME