Log på

Individualiseret behandling i indsatsen over for stærke kroniske smerter


SUNDHEDSPOLTISK UDSPIL

​Skal behandlingskvaliteten i Danmark styrkes, skal der tages højde for, at vores gener, køn, fysiologi, almene sundhedstilstand, aktivitetsniveau og anden medicinering påvirker effekten af den medicin, som vi behandles med. Sundhedsvæsenet bør i højere grad indrettes, så der støttes op om en individualiseret tilgang til behandlingen. Virker behandlingen efter hensigten, skal den fastholdes, virker den ikke, skal den ændres.

Til at illustrere betydningen af en individualiseret behandlingstilgang sætter Lif i dette udspil fokus på den medicinske behandling af stærke kroniske smerter.

8-900.000 danskere lider af kroniske smerter. For den enkelte patient
betyder smerterne en dårlig livskvalitet, idet de nedsætter den fysiske funktionalitet markant, og i et samfundsøkonomisk perspektiv er smerter årsag til meget betydelige omkostninger. Men en indivudualiseret tilgang til behandlingen kan gøre en stor forskel.

Læs hele udspillet


 Download

Download
Individualiseret behandling i indsatsen over for stærke kroniske smerter