Log på

Hvordan sikrer vi optimal medicinsk behandling af patienter med skizofreni og andre psykoser?


POLITISK UDSPIL

Psykiske lidelser har altid pådraget sig opmærksomhed. Helt tilbage i det gamle Grækenland forsøgte den begyndende lægevidenskab
at forstå, hvorfor psykiske sygdomme opstår, og hvordan de kan behandles.

1950’erne markerede starten på en ny æra i behandlingen af psykiske sygdomme med opdagelsen og udviklingen af en række
lægemidler, herunder antidepressiva og antipsykotika.

Udviklingen af antipsykotika gennem de sidste 50-60 år har haft karakter af et kontinuerligt samspil mellem forskere - som har søgt en bedre forståelse af hjernens sygdomme, medicinalvirksomheder - der har ønsket at udvikle flere og bedre lægemidler - og psykiatere, som har efterspurgt og afprøvet de nye lægemidler i praksis. Fremkomsten af nye antipsykotika har været præget af tilfældigheder og radikale gennembrud, såvel som af målrettet udvikling af ny og bedre medicin gennem øget indsigt i psykiske sygdomme og medicinens virkning.

Lægemidlerne har haft stor betydning for den generelle samfundserkendelse af, at psykiske lidelser er alvorlige sygdomme, som
kræver effektiv behandling. Desuden har lægemidlerne betydet, at mange patienter kan behandles ambulant i stedet for under indlæggelse, og at sygdommene for mange bliver mindre indgribende.


DOWNLOAD
Hvordan sikrer vi optimal medicinsk behandling af patienter med skizofreni og andre psykoser?