Log på

Et sundhedspolitisk udspil fra Lif om depression


SUNDHEDSPOLITISK UDSPIL

400.000 danskere har eller har haft en depression inden for de seneste 12 måneder – men mindre end halvdelen oplever at få en optimal behandling. WHO vurderer, at depression i dag er den sygdom i den vestlige verden, der fører til det største tab af livskvalitet og leveår.

Der er således tale om en sygdom, der belaster både patienter, pårørende og samfundet meget hårdt.

Men det står i skarp kontrast til det faktum, at man i dag kan gøre meget for at forbedre opsporing, diagnosticering, forebyggelse og behandling af depression. Men de mange evidensbaserede anbefalinger, der findes for det kliniske arbejde, gennemføres ikke systematisk. Og de spredte, tidsbegrænsede tiltag via statspuljen er langt fra nok til at løfte kvaliteten på depressionsområdet.

Derfor er der er behov for en national handlingsplan, der udstikker klare og bindende kvalitetsmål for sundhedsvæsenets indsats mod depression. Det er Lifs holdning, at der i en national handlingsplan bør opstilles en række klare sundhedspolitiske mål for indsatsen på depressionsområdet.

​Læs hele udspillet her


 Fact Web Part

DOWNLOAD
Et sundhedspolitisk udspil fra Lif om depression