Log på

Klinisk forskning i Danmark 2015


RESULTATER FRA LIF OG DANSKE BIOTEKs UNDERSØGELSE AF KLINISKE FORSKNINGSAKTIVITETER I DANMARK 2015

Som led i at kunne dokumentere og kommunikere lægemiddel- og biotekindustriens betydning for den sundhedsvidenskabelige forskning i Danmark har DANSK BIOTEK samt Lifs Udvalg om kliniske forsøg indhentet oplysninger om medlemsvirksomhedernes aktiviteter og ressourceforbrug til klinisk lægemiddelforskning her i landet. Lif har gennemført lignende undersøgelser siden 2005, men fra og med 2008 er undersøgelsen udvidet til også at omfatte medlemmer af DANSK BIOTEK. Med udvidelsen dækker undersøgelsen de væsentligste private kliniske forskningsaktører i Danmark.

Af denne rapport fremgår:

  1. Det samlede billede af status for den kliniske forskning i Danmark for 2015 – dækkende både medlemmer af Lif og medlemmer af DANSK BIOTEK.
  2. Særskilte opgørelser for de to foreninger. Først vises udviklingen igennem de sidste 6 år i aktivitetsniveau og ressourceforbrug blandt medlemmer af Lif (fra 2010 til og med 2015), herefter vises udviklingen i aktivitetsniveau og ressourceforbrug blandt medlemmer af DANSK BIOTEK.

Det skal bemærkes, at der er 7 virksomheder, der er medlemmer af både Lif og DANSK BIOTEK. I præsentationen af det samlede billede af status for den kliniske forskning i Danmark for 2015 er der taget højde for, at data fra virksomheder med dobbeltmedlemskab ikke medregnes to gange.

Læs hele rapporten her


DOWNLOAD
Resultater fra Lif og DANSK BIOTEKs undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark i 2015