Log på

Klinisk forskning 2012


RESULTATER FRA LIF OG DANSK BIOTEKs UNDERSØGELSE AF KLINISKE FORSKNINGSRESULTATER I DANMARK 2012

Som led i at kunne dokumentere og kommunikere lægemiddel- og biotekindustriens betydning for den sundhedsvidenskabelige forskning i Danmark har Dansk Biotek samt Lifs Udvalg om kliniske forsøg indhentet oplysninger vedrørende medlemsvirksomhedernes aktiviteter og ressourceforbrug til klinisk lægemiddelforskning her i landet. Lif har gennemført lignende undersøgelser siden 2005, men fra og med 2008 er undersøgelsen udvidet til også at omfatte medlemmer af Dansk Biotek. Med udvidelsen dækker undersøgelsen de væsentligste private kliniske forskningsaktører i Danmark.

Af dette notat fremgår:

  1. Det samlede billede af status for den kliniske forskning i Danmark for 2012 – dækkende både medlemmer af Lif og medlemmer af Dansk Biotek.
  2. Særskilte opgørelser for de to foreninger. Først vises udviklingen igennem de sidste 6 år i aktivitetsniveau og ressourceforbrug blandt medlemmer af Lif (fra 2007 til og med 2012), herefter vises udviklingen i aktivitetsniveau og ressourceforbrug blandt medlemmer af Dansk Biotek (fra 2008 til og med 2012).
Da der blandt medlemsvirksomhederne i Lif og Dansk Biotek er gengangere – dvs. virksomheder, der er medlem af både Lif og Dansk Biotek – kan de særskilte opgørelser for de to foreninger dækkende 2012 ikke sammenholdes direkte med opgørelsen, der giver det samlede billede af den kliniske forskning i Danmark for 2012.

et drejer sig i alt om 7 virksomheder, der er medlemmer af både Lif og Dansk Biotek. I præsentationen af det samlede billede af status for den kliniske forskning i Danmark for 2012 er der taget højde for, at data fra virksomheder med dobbelt medlemskab ikke medregnes to gange. Endelig skal det bemærkes, at medlemmer af hhv. Lif og Dansk Biotek er opgjort ved denne rapports udarbejdelse, sommeren 2013.


DOWNLOAD
Resultater fra Lif og DANSK BIOTEKs undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2012