Log på
Erhvervs- og forskningspolitiske udspil

8 life science forslag til bedre behandling
4. juli 2019
Danmark skal udvikle sit potentiale som global life science nation.Læs Lifs policy paper "8 life science forslag til bedre behandling".

Fem Styrker - Hvor skal væksten komme fra
23. august 2017
Hvor skal væksten komme fra? Spørgsmålet rummer en fælles udfordring, som rækker på tværs af traditionelle danske politiske blokke.

Drivkraft for dansk vækst, velfærd og velstand
8. september 2016
Gennem de seneste 100 år har lægemiddel-industrien udviklet sig fra at være en nicheproduktion baseret på landbrugets spild-produkter til at stå i det globale centrum inden for behandlingen af en række lidelser for mennesker verden over.

Fem styrker for Danmark
15. november 2015
Danske virksomheders succes på eksportmarkederne er en forudsætning for at opretholde og udvikle dansk velfærd. Energi-, fødevare-, medicin-, turisme- og rederierhvervene repræsenterer tilsammen over halvdelen af den eksport, som er så nødvendig.

Sundhedsindustrien skaber løsninger for Danmark
7. december 2012
​Danmarks konkurrenceevne er under pres. Mange virksomheder mister markedsandele på de globale markeder, udviklingen i produktiviteten er blandt de svageste i OECD, og Danmark er på vej ned ad ranglisten over verdens rigeste lande.

Lifs etiske regler for dialog og forhandling med beslutningstagere
2. november 2011
Lægemiddelvirksomheder er i løbende dialog og forhandling med politikere og myndigheder med det formål at optimere parternes fælles interesser og samtidig skabe grundlaget for at øge patienter og borgeres adgang til optimal medicinsk forebyggelse og behan