Log på

Lifs etiske regler for dialog og forhandling med beslutningstagere


ETISKE REGLER

Lægemiddelvirksomheder er i løbende dialog og forhandling med politikere og myndigheder med det formål at optimere parternes fælles

interesser og samtidig skabe grundlaget for at øge patienter og borgeres adgang til optimal medicinsk forebyggelse og behandling.

De etiske regler sikrer en ramme for dialogen mellem lægemiddelvirksomheder og politikere/myndigheder, sådan at dialogen
altid foregår på en åben, ærlig, redelig og troværdig måde. De etiske regler skal samtidig sikre, at parterne er økonomisk uafhængige af hinanden, og at samarbejdet og dialogen altid foregår, således at pressionsmuligheder parterne imellem er udelukket.


DOWNLOAD
Lifs etiske regler for dialog og forhandling med beslutningstagere