Log på

Fem styrker for Danmark


POLITISK UDSPIL

Danske virksomheders succes på eksportmarkederne er en forudsætning for at opretholde og udvikle dansk velfærd. Energi-, fødevare-, medicin-, turisme- og rederierhvervene repræsenterer tilsammen over halvdelen af den eksport, som er så nødvendig. 

Hver især udmærker erhvervene sig ved dokumenteret omstillingsparathed, høj produktivitet og fast fokus på innovation.

De fem erhverv repræsenterer hver især en dansk styrkeposition. Ud over den høje produktivitet og innovationsevne, som er forudsætningen for at kunne gøre sig gældende på eksportmarkederne, så sikrer de fem erhverv et betydeligt antal arbejdspladser i by og på land til ufaglærte, faglærte og
akademikere.


DOWNLOAD
Fem styrker for Danmark