Log på

Drivkraft for dansk vækst, velfærd og velstand


ERHVERSPOLITISK PJECE

Gennem de seneste 100 år har lægemiddel-industrien udviklet sig fra at være en nicheproduktion baseret på landbrugets spild-produkter til at stå i det globale centrum inden for behandlingen af en række lidelser for mennesker verden over.

I dag kan vi kurere sygdomme, som tidligere var den visse død, vi kan forlænge livet og forbedre livskvaliteten for de alvorligt syge, og vi kan sikre, at man trods sygdom kan opretholde en aktiv hverdag og bidrage til det velfærdssamfund, som mange misunder os.

Nye innovative behandlinger ligger forude. De kommer ikke af sig selv, men kræver ved-holdende strategiske satsninger for at styrke forskningen og det kliniske samarbejde mel-lem lægemiddelindustri og sundhedsvæsen. Ikke kun for patienternes skyld men også for samfundsøkonomiens.

Læs hele publikationen her

DOWNLOAD
Drivkraft for dansk vækst, velfærd og velstand