Log på

Om højkvalitetsforskning og dens betydning for dansk lægemiddelindustri


IRIS-ANALYSE

​Ambitionen med dette oplæg er at sætte fokus på højkvalitetsforskning på danske universiteter og universitetshospitaler – og på den betydning, som kvaliteten af den offentlige forskning har for lægemiddelindustrien.

Det er et faktum, at Danmark står stærkt, når det gælder meget af den offentlige forskning, der dan-ner udgangspunkt for udvikling af nye lægemidler, og at vi samtidig har en stærk og konkurrencedyg-tig lægemiddelindustri.

Men hvor tæt er de to ting forbundne? Er høj kva-litet i grundforskningen og i den kliniske forskning en forudsætning for at fastholde vores styrkeposi-tion inden for lægemidler? Hvordan står vi i dag i forhold til tidligere, når det gælder kvalitet i den offentlige forskning sammenlignet med andre lande? Hvad er de forskningsmæssige fyrtårne i Danmark inden for lægemiddelrelaterede områ-der – og hvordan har de opnået verdensklasse?


DOWNLOAD
Om højkvalitetsforskning og dens betydning for dansk lægemiddelindustri