Log på

Lægemiddelindustriens efterspørgsel på medarbejdere og kompetencer


KORTLÆGNING AF LÆGEMIDDELINDUSTRIENS PRODUKTIONSJOBS

​Lægemiddelindustriforeningens Tekniske Udvalg har i efteråret 2014 og foråret 2015 gennemført en undersøgelse af antallet og sammensætningen af medarbejdere inden for Product Supply1 – samt udviklingen over tid. 

Ydermere er det i undersøgelsen beskrevet, hvilke ønsker virksomhederne har til kompetencer hos de ansatte inden for Product Supply – samt hvordan virksomhederne oplever, at uddannelsesinstitutionerne i praksis giver nye medarbejdere de efterspurgte kompetencer.


DOWNLOAD
Lægemiddelindustriens efterspørgsel på medarbejdere og kompetencer til produktionjobs