Log på

Kortlægning af dansk lægemiddelforskning


POLITISK UDSPIL

Lægemiddelindustrien spiller en central og stigende rolle i den samlede danske samfundsøkonomi.

Øget sygelighed kombineret med øget økonomisk velstand i flere lande giver en øget efterspørgsel efter lægemidler. Det er hovedårsagen til, at eksporten af lægemidler fra Danmark fortsætter den markante vækst, som vi har set i de seneste år. Sidste år nåede eksporten op på 71,3 mia. kroner og Eksportrådet har estimeret, at den danske eksport af lægemidler i 2020
udgør over 133 mia. kroner.

Hertil kommer, at lægemiddelindustrien er den eneste industri, der gennem de senere år har udvist en stigning i beskæftigelsen. En forsigtig vurdering er, at den vækst i eksporten, som Eksportrådet estimerer, vil øge beskæftigelsen i lægemiddelindustrien i Danmark med yderligere ca. 4.000 fuldtidsansatte.

En afgørende forudsætning for fortsat vækst i eksport og beskæftigelse er de rammevilkår, som lægemiddelindustrien skal arbejde under. Og for lægemiddelindustrien er den offentlige lægemiddelforskning et af de helt afgørende rammevilkår.


DOWNLOAD
Kortlægning af dansk lægemiddelforskning