Log på

Intelligent offentlig efterspørgsel på lægemiddelområdet


NOTAT

I forbindelse med regeringens politiske fokus på vækst og innovation, herunder arbejdet i regeringens vækstteam for sundheds- og velfærdsløsninger, har Lif udarbejdet to notater. Det ene notat har til formål at stille foreningens viden om hjemmemarkedets betydning til rådighed for arbejdet samt bidrage med relevant baggrundsviden om lægemiddelmarkedet. Det andet notat skal ses som et bidrag til diskussioner og overvejelser om intelligent offentlig efterspørgsel samt til den strategi for intelligent offentlig efterspørgsel, som er under udarbejdelse under ledelse af Finansministeriet. Dette notat omhandler det sidstnævnte, nemlig mulighederne i intelligent offentlig efterspørgsel på
lægemiddelområdet.


DOWNLOAD
Intelligent offentlig efterspørgsel på lægemiddelområdet