Log på

Damvad rapport - kortlægning af dansk lægemiddelforskning


RAPPORT

Lægemiddelforskning er et stort og betydningsfuldt forskningsområde i Danmark, hvor danske forskere og virksomheder har en lang tradition for at klare sig godt. Forskningen er grundlaget for udviklingen af nye lægemidler, for fremskridt i behandlin-gen af syge og for lægemiddelindustriens store eksport og samfundsøkonomiske betydning.

Lægemiddelforskning foregår på universiteter, på hospitaler i form af klinisk forskning og i private lægemiddelvirksomheder. Lægemiddelforskning er et tværvidenskabeligt forskningsområde, der kom-binere en række discipliner fra de sundheds-, na-tur- og teknisk videnskabelige områder.


DOWNLOAD
Damvad rapport - kortlægning af dansk lægemiddelforskning