Log på
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Godkendelse, produktion & bivirkninger

Information om bivirkninger er vigtig
8. marts 2017
Lægemidler er udviklet med henblik på at behandle og forebygge lidelser hos mennesker. Bivirkninger er de utilsigtede, negative effekter, der i en eller anden udstrækning og sværhedsgrad ”følger med” lægemidlernes positive effekter.​

Godkendelse af medicin
28. februar 2017
Før et lægemiddel lovligt kan forhandles i Danmark, skal det være godkendt af Sundhedsstyrelsen eller EU-Kommissionen.

Medicinemballage
20. juni 2013
Lægemidlers primæremballage skal imødekomme en række hensyn, der skal bidrage til at sikre, at patienter har let og sikker adgang til lægemidler af høj kvalitet.

Produktion af lægemidler er essentiel for en succesrig dansk lægemiddelindustri
3. april 2013
Fastholdelse og udvikling af den praktiske produktion af lægemidler i Danmark bidrager positivt til beskæftigelsen og dansk eksport. Tilstedeværelse af produktion er i høj grad fundament for effektive innovations- og produktudviklingsmiljøer.

Fokus på kvalitet i produktion af lægemidler
3. april 2013
Produktion af lægemidler i Danmark er kendetegnet ved høj kvalitet og et kontinuertligt fokus på fastholdelse og stadige forbedringer af kvaliteten.