Log på

Produktion af lægemidler er essentiel for en succesrig dansk lægemiddelindustri


Fastholdelse og udvikling af den praktiske produktion af lægemidler i Danmark bidrager positivt til beskæftigelsen og dansk eksport.

Tilstedeværelse af produktion er i høj grad fundament for effektive innovations- og produktudviklingsmiljøer. Produktion af lægemidler er afgørende for sikring af vækst og konkurrencekraft. Produktion af lægemidler bidrager til at fastholde og udvikle vidensarbejdspladser, ligesom produktionen på afgørende måder interagerer med produktudviklingen i forhold til optimering af nye lægemidlers kvalitet, fysiske fremtoning og tekniske egenskaber. 

Lif finder, at der bør arbejdes målrettet mod at fastholde – og gerne udvide omfanget af – produktion af lægemidler i Danmark. Lif finder det derfor essentielt, at rammevilkårene for produktion af lægemidler er gode og fuldt konkurrencedygtige med forholdene set internationalt.

Til gode rammevilkår hører bl.a. adgang til veluddannet arbejdskraft, en lovgivning, der understøtter dansk lægemiddelproduktion, og samarbejde med effektive og kompetente myndigheder. Gode rammevilkår kan tiltrække kvalificeret arbejdskraft fra udlandet. 

Læs mere om lægemiddelproduktion her

Lif mener
 

  • at der skal satses på uddannelse og efteruddannelse af dansk arbejdskraft inden for det produktionstekniske område, således at danske medarbejdere i kraft af kompetencer på højt internationalt niveau kan bidrage med kvalitet, effektivitet og kreativitet i produktionen af lægemidler,

  • at dansk lovgivning – og myndighedernes administration heraf – skal sikre fair og lige rammebetingelser for dansk lægemiddelproduktion versus produktion af lægemidler i resten af EU, Nord- og Sydamerika samt Asien.

Kontakt

Jakob Bjerg Larsen
Tlf +45 3915 0921

Politisk chef for kliniske forsøg og lægemidddelproduktion

jbl@lif.dk