Log på

Fokus på kvalitet i produktion af lægemidler


Produktion af lægemidler i Danmark er kendetegnet ved høj kvalitet og et kontinuertligt fokus på fastholdelse og stadige forbedringer af kvaliteten.

Kvalitet i produktionen af lægemidler spiller en afgørende rolle for tilvejebringelse af den størst mulige patientsikkerhed.  
 
Lægemidlers høje kvalitetsniveau skal sikres og fastholdes først og fremmest ved virksomhedernes egne foranstaltninger, sekundært via myndighedernes kontrol.
 
Lif finder det væsentligt, at danske lægemiddelmyndigheder er blandt de førende i verden – både når det gælder lægemiddelfaglig og produktionsteknisk indsigt, og når det kommer til kvalitet, effektivitet og gennemsigtighed i sagsbehandlingen og det praktiske kontrolarbejde. Lif finder, at kompetente lægemiddelmyndigheder er værdifulde samarbejdspartnere i forhold til virksomhedernes bestræbelser på at fremstille lægemidler af meget høj kvalitet.  
 
Tilvejebringelse af kvalitet sker i højere og højere grad via sikring og intelligent design af de forskellige produktionsprocesser. Færdigvarekontrol er stadig essentiel – men kan ikke stå alene. Sikring af kvalitet er en løbende og integreret del af produktionen af lægemidler.
 
Lif mener

  • at det er væsentligt, at alle områder inden for kvalitetssikring har en central plads i undervisningen på erhvervsskoler, professionshøjskoler og universiteter, for så vidt angår lægemiddelfaglige og produktionstekniske uddannelser,

  • at det er essentielt, at danske lægemiddelmyndigheder bidrager til sikring af fair og lige rammebetingelser for produktion af lægemidler i Danmark (versus produktion af lægemidler i resten af EU, Nord- og Sydamerika samt Asien) gennem en effektiv og kompetent kontrolvirksomhed og gennem internationalt udsyn,
  • at lægemiddelvirksomheder i Danmark er førende, og at de gennem fokus på kvalitet vil bidrage til en løbende udvikling af nye og stadig bedre lægemidler. 

Kontakt

Jakob Bjerg Larsen
Tlf +45 3915 0921

Politisk chef for kliniske forsøg og lægemidddelproduktion

jbl@lif.dk