Log på

Rationel farmakoterapi skal være helhedsorienteret


Rationel farmakoterapi skal forstås som: ”den rette medicin, til den rette patient, på det rette tidspunkt”.

Lif opfatter rationel farmakoterapi ud fra et helhedsorienteret billede, hvor mange af de afledte økonomiske gevinster så som færre sygedage, færre eller kortere indlæggelser på sygehusene, mindre forbrug af andre sundhedsydelser osv. også indgår.
 
Det rationelle lægemiddelforbrug må ses i relation til relevante behandlingsalternativer eller forebyggelsesinitiativer og ikke de specifikke lægemiddeludgifter (pris på enkelt præparat).
 
Lif arbejder aktivt for rationel farmakoterapi ved at deltage i en særlig styregruppe for Institut for Rationel Farmakoterapi. Foreningen afholder desuden møder med landets kliniske farmakologer og de relevante videnskabelige selskaber.
 
Lif mener
 

  • at rationel farmakoterapi bør indbefatte efterlevelsesaspektet (compliance), herunder særligt af nye lægemiddelformer, dispenseringsformer osv.,

  • at det er hensigtsmæssigt, hvis der etableres (primært elektroniske) beslutningsstøttesystemer (gruppeniveau), hvorefter lægen i den konkrete situation kan vælge det enkelte lægemiddel, 

  • at der ved værdisætning og vurdering af terapeutiske effekter bør indgå synspunkter fra en bredere kreds af interessenter, f.eks. patientorganisationer, 

  • at sundhedsøkonomiske analyser og overvejelser skal indgå i beslutningen om valg af lægemiddel.

Kontakt

Jørgen Clausen
Tlf +45 3915 0909

Cheføkonom - Markedsforhold, priser og tilskud.

jc@lif.dk