Log på

Lægens ordination skal respekteres


Det er lægen, der har ansvaret for patientens behandling, og det er derfor lægen, der disponerer på vegne af patienten.

På baggrund heraf er det vigtigt, at lægen har retten til at vælge den optimale behandling i samråd med patienten og under respekt for patientens autonomi, hvilket på lægemiddelområdet indebærer retten til frit at kunne ordinere det for patienten mest velegnede lægemiddel.
 
Netop valget af konkret behandlingsstrategi i overensstemmelsen med patientens interesser sikrer de bedst mulige behandlingsresultater.
 
Hensyn til de offentlige udgifter kan ikke ses isoleret af de samlede behandlingskonsekvenser. Initiativer til påvirkning af lægernes ordinationsvaner må altid være genstand for en bredere vurdering, der inddrager patientspecifikke forhold. Lægens beslutninger skal altid ses i lyset af den konkrete patientsituation.
 
Lif mener

  • at reguleringen af lægernes ordinationsvaner via brugen af rekommandationslister (regionalt og nationalt) svækker lægens ordinationskompetence og ansvar for behandlingen,

  • at informationer til lægerne bør udformes som generelle behandlingsvejledninger, der muliggør en individuel tilpasning til den enkelte patient.

Kontakt

Jørgen Clausen
Tlf +45 3915 0909

Cheføkonom - Markedsforhold, priser og tilskud.

jc@lif.dk