Log på

Kopimedicin har naturlig plads på markedet


Kopimedicin er en kopi af et originalt lægemiddel. Kopiproduktet kan produceres og sælges, når patentet på det originale produkt udløber.

Lægemidler der er beskyttet af patent er nyudviklede lægemidler og betegnes ofte originale lægemidler. Det vil sige, at det pågældende lægemiddel er det første af sin slags (nyt aktivt stof) der anvendes til behandling af en given sygdom, og dermed også som hovedregel omfattet af patentbeskyttelse. 
 
Forudsætningen for udviklingen af nye lægemidler og behandlingsterapier er en tilstrækkelig patentbeskyttelse. Når et patent udløber er det derfor også lige så naturligt at det lovligt kan kopieres, produceres og distribueres af andre godkendte producenter. Kopimedicin kaldes også generiske lægemidler. Ofte vil flere virksomheder kopiere de originale lægemidler på samme tid. Kopimedicin må ikke forveksles med forfalskede lægemidler 
 
Kopimedicin indeholder samme aktive stof, og i samme mængde, som de originale lægemidler, men fordi udviklingsomkostningerne allerede er afholdt, vil kopimedicin typisk være væsentligt billigere end de originale produkter. Da lægemidler indeholder forskellige tilsætningsstoffer og hjælpestoffer ud over det aktive stof kan patienter opleve forskellig effekt og/eller bivirkninger ved brug af kopimedicin.
 
Apoteket skal som hovedregel udlevere det billigste lægemiddel, original eller kopieret, med mindre lægen har anført andet på recepten. Indretningen af tilskudssystemet betyder, kombineret med den  skarpe konkurrence på lægemiddelområdet,  at patienterne vil komme til at opleve at de fra gang til gang må skifte mellem kopimedicin fra forskellige kopiproducenter. Tilskudsreglerne muliggør, at patienter der ikke kan tåle det billigste lægemiddel kan få et forhøjet tilskud efter ansøgning til Lægemiddelstyrelsen. 

Lif mener

  • at det er naturligt at kopimedicin overtager en væsentlig del af markedsandelen efter patentudløb,

  • at anvendelsen af den billigere kopimedicin giver et øget økonomisk råderum til at indføre nye lægemidler og behandlingsterapier,

  • at unødvendige skift mellem forskellige lægemidler aktivt bør søges begrænset  med nye regler mod bagatelagtige prisændringer samt skærpede krav til virksomhedernes leveringsevne.

Kontakt

Søren Beicker Sørensen
Tlf +45 3915 0913

Chefkonsulent - Market access, medicintilskud og priser.

sbs@lif.dk
Kontakt

Jørgen Clausen
Tlf +45 3915 0909

Cheføkonom - Markedsforhold, priser og tilskud.

jc@lif.dk