Log på

Dosisdispensering skal anvendes korrekt


Ved dosisdispensering pakkes den medicin, der skal indtages på et bestemt tidspunkt, i en lille plastpose. Der pakkes en pose for hvert tidspunkt, der skal indtages medicin.

Poserne hænger sammen kronologisk i en lang række, så man kan se, hvornår næste portion medicin skal tages.
 
Lif anser dosisdispensering for at være et godt redskab, som for visse patientgrupper kan være med til at sikre en rationel lægemiddelanvendelse, således at ”den rigtige medicin tages på det rigtige tidspunkt”.
 
Det er afgørende, at dosisdispensering følges op af grundig information til de enkelte patienter.
 
Hvis dosisdispensering benyttes, er det vigtigt, at holdbarheden af de pakkede produkter bliver testet. Dokumentationen herfor skal afspejle de faktiske forhold omkring opbevaring, produktion og påfyldning, hvilket vil sige, at resultatet skal være i overensstemmelse med de krav, der stilles til industrien i forbindelse med ændringer i produktionsforhold.

Lif mener

  • at myndighederne stikprøvevis bør kontrollere, at kvaliteten af de forskellige dosisdispenseringer er i orden,

  • at dosispakning til mere end 14 dages forbrug kun er muligt, hvis dokumentationen for holdbarheden af de dosisdispenserede lægemidler afspejler de faktiske forhold, produkterne har været igennem, 

  • at den arbejdsbyrde, der er forbundet med at dosisdispensere lægemidler, dækkes helt via gebyrerne,

  • at tilskud til de dosispakkede lægemidler følger de gældende tilskudsregler hvad angår substitutionsregler, tilskudspriser osv.

Kontakt

Jørgen Clausen
Tlf +45 3915 0909

Cheføkonom - Markedsforhold, priser og tilskud.

jc@lif.dk