Log på
Beskyttelse af intellektuelle rettigheder

Effektiv regulatorisk databeskyttelse er nødvendig
18. januar 2017
Regulatorisk databeskyttelse er en fundamental og væsentlig immateriel rettighed for den innovative lægemiddelindustri.

Tvangslicenser bør kun anvendes undtagelsesvist
18. januar 2017
Tvangslicens er et retsligt middel, som gør det muligt for regeringer at tillade andre end patenthaver at fremstille og markedsføre et patenteret produkt uden patenthaverens accept.

Patenter er forudsætning for nye lægemidler
25. september 2015
Lægemidler har gennem det seneste århundrede haft enorm betydning for menneskers sundhed.

Frihandelsaftale med USA vil øge eksport
25. september 2015
En mulig Frihandelsaftale med USA kaldet TTIP, eller Transatlantic Trade and Investment Partnership, er den aftale, som rummer størst potentiale for lægemiddelindustrien i Danmark.