Log på

Tvangslicenser bør kun anvendes undtagelsesvist


Tvangslicens er et retsligt middel, som gør det muligt for regeringer at tillade andre end patenthaver at fremstille og markedsføre et patenteret produkt uden patenthaverens accept.

I henhold til TRIPs-aftalen, som er bindende for WTO-medlemslandende, er tvangslicenser et ekstraordinært retsmiddel, som kan benyttes for at fremme adgang til medicin i krisesituationer. Det er ikke tiltænkt som værende en mekanisme til støtte af lokal industri eller opnåelse af kommercielle fordele. I disse år opleves en stigende interesse blandt nogle regeringer i de nye vækstøkonomier for at udstede tvangslicenser til lokale generiske lægemiddelproducenter. Lif støtter fuldt ud bestræbelser på at forbedre adgang til innovativ medicin, men mener, at tvangslicens modvirker disse bestræbelser. Vore medlemmer går ind for samarbejde med regeringer om at adressere og løse de sundhedsmæssige udfordringer, som mange lande står overfor.

Lif mener

  • Rutinemæssig anvendelse af tvangslicens vil forringe den forskningsbaserede lægemiddelindustris muligheder for at foretage investeringer inden for lægemiddeludvikling samt at gøre nye lægemidler tilgængelige for patienter med udækkede medicinske behov.
  • Tvangslicens vil aldrig være en løsning på de mange problemstillinger, der er til stede inden for sundhedssektoren i lande, som mangler basal infrastruktur og har utilstrækkelig finansiering. 
  • Legitim brug af tvangslicenser bør undtagelsesvist imødekommes, hvis der foreligger en sundhedsmæssig krisesituation, men kun som en sidste udvej, når alle andre muligheder for forbedring af forsyningssikkerheden for kritisk medicin er udtømt.  
  • Import af et lægemiddel opfylder til fulde eventuelle lokale krav om udnyttelse af patentet (den såkaldte ”working requirement”), og fravær af lokal produktion er ikke i sig selv tilstrækkelig begrundelse for udstedelse af tvangslicens.

 Download printvenlig version her (pdf)


 ​(Opdateret 18. januar 2017)Kontakt

Thomas Klit Christensen
Tlf +45 3915 0926

Juridisk chefkonsulent - Head of Foreign Trade Policy.

tkc@lif.dk