Log på
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Forskningspolitik

Styrk kvaliteten i uddannelserne
28. februar 2017
​Adgang til kvalificeret og højt specialiseret arbejdskraft på alle uddannelsesniveauer er en afgørende rammebetingelse for lægemiddelindustrien.

Dialog omkring dyreforsøg vigtig
3. april 2016
Lif støtter offentliggørelse af ansøgninger og tilladelser til udførelse af dyreforsøg. Lif mener, at åbenhed er fundamentet for en god dialog omkring dyreforsøg.

Ret op på den skæve balance mellem offentlig og privat lægemiddelforskning
26. januar 2016
Danmark bruger ca. 9 mia. kr. om året på lægemiddelforskning. Det gør lægemidler til Danmarks største forskningsområde foran it-service, fødevarer, maskiner, måleinstrumenter og andre slutprodukter.

Adgang til og brug af sundhedsdata
13. januar 2016
Danske sundhedsdata giver enestående muligheder for forskning i sygdomme, deres opståen, udvikling, forebyggelse og behandling.

Styrk internationaliseringen af dansk forskning
12. januar 2016
I takt med at erhvervslivets forsknings- og innovationsindsats bliver mere og mere globaliseret, er det tilsvarende vigtigt, at også den offentlige forskning internationaliseres.

Øg samfundets investeringer i forskning, innovation og uddannelse
12. januar 2016
Skal Danmark klare sig i konkurrencen med de rigeste og vidensmæssigt stærkeste lande og regioner i verden, er der behov for, at vi øger samfundets investeringer i forskning yderligere frem mod år 2025.

Fokuser forskningsindsatsen på Danmarks styrkepositioner
12. januar 2016
Dansk forskning udgør kun en lille del af den totale vidensproduktion i verden. Det er derfor udelukket, at Danmark kan være verdensmester i alt. Vi er nødt til at prioritere.

Klinisk forskning – et vigtigt skridt i udviklingen af nye effektive og sikre lægemidler
22. december 2015
Klinisk forskning er en nødvendighed, for at patienterne får den bedste – mest effektive og mest sikre – behandling med ny medicin.​​​

Samarbejde mellem læger, hospitaler, patienter og virksomheder er afgørende for udviklingen af ny medicin – samarbejdet skaber værdi
22. december 2015
Samarbejde om kliniske lægemiddelforsøg er nødvendigt for at skaffe kliniske data, der kan dokumentere, at nye lægemidler er både effektive og sikre. Samarbejdet mellem læger og lægemiddelvirksomheder er tæt reguleret – både nationalt og internationalt.

Forsøg registreres og resultater offentliggøres
22. december 2015
Alle godkendte kliniske lægemiddelforsøg bliver i dag registreret i et offentligt anerkendt og offentligt tilgængeligt forsøgsregister. Resultaterne fra kliniske lægemiddelforsøg offentliggøres, uanset om resultaterne er positive eller negative.