Log på

Styrk internationaliseringen af dansk forskning


I takt med at erhvervslivets forsknings- og innovationsindsats bliver mere og mere globaliseret, er det tilsvarende vigtigt, at også den offentlige forskning internationaliseres.

Forskning og ny erkendelse kender ikke til grænser, og der har altid været tradition for, at forskere samarbejder internationalt med kolleger i andre lande. Alligevel kan der godt gøres mere for at styrke internationaliseringen af dansk forskning.

Lif mener

  • at alle forskerstillinger på danske universiteter bør opslås internationalt med henblik på at skærpe konkurrencen om stillingerne og sikre, at de bliver besat af de bedste og mest talentfulde forskere,
  • at alle opslag om konkurrencemidler bør offentliggøres i både en dansk og engelsk version, og at det bør være muligt at søge forskningsmidler på engelsk,
  • at der gøres en yderligere indsats inden for life science området for at udsende flere danske forskere og ph.d.-studerende til udenlandske forskningsinstitutioner, og at der tilsvarende gøres en større indsats for at tiltrække flere udenlandske ph.d.-studerende til Danmark, 
  • at Danmark skal være blandt de bedste lande i Europa til at hjemtage forskningsmidler fra EU’s rammeprogrammer på de områder, hvor Danmark har forskningsmæssige styrkepositioner.

 IndholdsredigeringKontakt


Tlf