Log på

Ret op på den skæve balance mellem offentlig og privat lægemiddelforskning


Danmark bruger ca. 12,4 mia. kr. om året på lægemiddelforskning. Det gør lægemidler til Danmarks største forskningsområde.

Lægemiddelindustrien står for ca. 90 pct. af investeringerne i lægemiddelforskning, mens de offentlige investeringer i lægemiddelforskning kun udgør 10 pct.
 

Lif mener

  • at et 1:10 forhold mellem offentlig og privat forskning er udtryk for en problematisk stor forskel mellem den offentlige og den private forskningsindsats,
  • at der bør tilstræbes en bedre balance mellem offentlig og privat lægemiddelforskning ved at øge de offentlige investeringer i lægemiddelforskning,
  • at der som led i et løft af lægemiddelforskningen skal uddannes flere ph.d.er specifikt inden for lægemiddelforskningens discipliner på de natur-, sundheds- og teknisk videnskabelige områder, og at løftet i antallet af ph.d.er samtidig skal ledsages af et løft i kvaliteten gennem flere eliteuddannelsestilbud,
  • at der bør tilføres flere midler til klinisk forskning, herunder nye midler til at videreføre udbygningen af den kliniske forskningsinfrastruktur, som er etableret igennem NEXT-initiativet og regionernes Én indgang,
  • at der bør satses på at fastholde og udbygge Danmarks førerposition inden for registerforskning og på at udnytte de danske sundhedsregistre og biobanker til at gøre Danmark til en førende forskningsnation inden for præcision medicin,
  • at det offentlige bør gå sammen med private aktører om en markant forskningssatsning med fokus på biomolekylers struktur og funktion.
    Forskningssatsningen skal have en lang tidshorisont på 10 år og være med til at sikre, at Danmark får det fulde forskningsmæssige udbytte af neutronkilden European Spallation Source (ESS) og synkotronfaciliteten MAX IV i Lund samt røntgenlaseren European XFEL i Hamborg,
  • at der på de årlige finanslove bør afsættes flere midler til lægemiddelforskning, ligesom der afsættes midler til fødevare- og energiforskning. Midlerne bør gives til Innovationsfonden, der skal stå for den nærmere udmøntning af forskningsindsatsen,
  • at der ligeledes på Finansloven til nærmere udmøntning af Innovationsfonden bør afsættes midler til et forskningsprogram med fokus på farmaceutisk og bioteknologisk produktion.

 


 Indholdsredigering Kontakt web part - en kontaktperson smal

Kontakt


Tlf