Log på

Fokuser forskningsindsatsen på Danmarks styrkepositioner


Dansk forskning udgør kun en lille del af den totale vidensproduktion i verden. Det er derfor udelukket, at Danmark kan være verdensmester i alt. Vi er nødt til at prioritere.


Lif mener

  • at den strategiske forskning bør koncentreres omkring et mindre antal store langsigtede satsninger i størrelsesordenen 100 mio. kroner om året over 10 år,
  • at strategiske forskningssatsninger alene bør fastlægges på et overordnet tematisk niveau fra politisk hold, og at det herefter bør overlades til det forskningsbevilligende system at udmønte midlerne,
  • at satsningerne bør ligge inden for områder, hvor Danmark og verdenssamfundet står over for store åbenlyse udfordringer, og hvor Danmark har forsknings- og erhvervsmæssige styrkepositioner.


Dansk forskning udgør kun en meget lille del af den totale vidensproduktion i verden. Det er derfor udelukket, at Danmark kan være verdensmester i alt. Vi er nødt til at prioritere forskningsindsatsen skarpt og i højere grad give ressourcerne til de områder, hvor vi ønsker at være med i den internationale elite. Det er dog afgørende, at en skarpere prioritering af forskningen ikke ender med, at der fra politisk hold øremærkes forskningsmidler til små kortvarige  forskningsprogrammer.


 IndholdsredigeringKontakt


Tlf