Log på

Fokuser forskningsindsatsen på Danmarks styrkepositioner


Dansk forskning udgør kun en lille del af den totale vidensproduktion i verden. Det er derfor udelukket, at Danmark kan være verdensmester i alt. Vi er nødt til at prioritere.


Lif mener

  • at den strategiske forskning bør koncentreres omkring et mindre antal store langsigtede satsninger i størrelsesordenen 100 mio. kroner om året over 10 år,
  • at strategiske forskningssatsninger alene bør fastlægges på et overordnet tematisk niveau fra politisk hold, og at det herefter bør overlades til det forskningsbevilligende system at udmønte midlerne,
  • at satsningerne bør ligge inden for områder, hvor Danmark og verdenssamfundet står over for store åbenlyse udfordringer, og hvor Danmark har forsknings- og erhvervsmæssige styrkepositioner.


Dansk forskning udgør kun en meget lille del af den totale vidensproduktion i verden. Det er derfor udelukket, at Danmark kan være verdensmester i alt. Vi er nødt til at prioritere forskningsindsatsen skarpt og i højere grad give ressourcerne til de områder, hvor vi ønsker at være med i den internationale elite. Det er dog afgørende, at en skarpere prioritering af forskningen ikke ender med, at der fra politisk hold øremærkes forskningsmidler til små kortvarige  forskningsprogrammer.


 IndholdsredigeringKontakt

Allan Skårup Kristensen
Tlf +45 3915 0924

Chefkonsulent - Forskning og innovation

ask@lif.dk